València, 28 de febrer.- L’Associació de Dret Sanitari de la Comunitat Valenciana (ADSCV) va exigir a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública que prenga mesures per a reduir l’alarmant nombre de denúncies a metges en la Comunitat.
Tan sols en el 2016, va haver-hi 1.401 denúncies a metges a la Comunitat Valenciana, una xifra que representa un augment del 7,9% respecte al 2015, període en el qual ja va haver-hi 1.298 denúncies.
El president del col·lectiu, Carlos Fornes, va exigir a l’administració pública que prenga mesures per a reduir el nombre de denúncies al llarg de l’any.
“És intolerable que el servei de salut pública de la Comunitat Valenciana siga el tercer de tota Espanya per denúncies als seus metges. Simplement formant als professionals sanitaris en aspectes legals es reduirien considerablement el nombre de reclamacions. Aqueista responsabilitat ha de recaure sobre la Conselleria de Sanitat”, va explicar Fornes.
“Poden comptar amb nosaltres per a donar-los suport», va afegir.
Les dades corresponen a l’informe publicat per «l’Associació del Pacient», que des de fa anys, analitza el nombre de reclamacions a professionals del sector sanitari en tota Espanya.
Segons el document, els hospitals valencians més denunciats van ser precisament, cinc del sector públic: La Fe, l’Hospital General d’Alacant, l’Hospital Doctor Peset, l’Hospital General de València i l’Hospital Clínic de València.
777 denúncies van tenir lloc a València, 541 a Alacant i 83 a Castelló. Els serveis més denunciats van ser Cirurgia General, Llista d’Espera, Traumatologia, Ginecologia i Urgències.
“Ens estem apropant perillosament a una cultura on la reclamació sanitària és una cosa habitual, mentre els professionals no són conscients en moltes ocasions de les obligacions legals que tenen”, va dir Fornes.
Per a poder fer front a aquest augment de demandes, la ADSCV visitarà diferents centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana per a conscienciar al personal sanitari en qüestions com la importància del consentiment informat i història clínica.
Segons dades de la pròpia ADSCV, el 70% de les reclamacions contra metges són per absència o defecte en la informació que han de rebre els pacients quan són sotmesos a intervencions quirúrgiques o pràctiques invasives que comporten riscos i/o complicacions.